Jak policzyć ślad węglowy przy redukcji odpadów

♦ europejskie cele redukcji emisji gazów cieplarnianych

♦ redukcja odpadów powoduje redukcję emisji GHG

♦ narzędzie WARM od EPA

 

Zmiany klimatu to zmiany prawa

Zachodzące obecnie zmiany klimatu (ang. climate change) skutkują nie tylko przeobrażeniami w atmosferze, ale również znajdują swoje odbicie w zmieniających się regulacjach prawnych otoczenia biznesu. Kraje UE wprowadziły szereg regulacji prawnych w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, które mają na celu m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.

Europejscy politycy uznali, że należy stale ograniczać emisję GHG (GHG – gazy cieplarniane, ang. greenhouse gases), żeby uczynić europejską gospodarkę przyjazną dla klimatu i bardziej energooszczędną. W związku z tym uzgodnili strategiczne założenia, żeby krok po kroku uzyskiwać znaczną redukcję emisji GHG tj. 40% redukcji w roku 2030, 60% redukcji w roku 2040, aż do 80% redukcji w roku 2050.

Zmniejszenie śladu węglowego

Wiele światowych korporacji chcąc przygotować swoje krajowe oddziały do wyzwań wynikających z wprowadzania przepisów służących ochronie klimatu zobowiązało podległe im przedsiębiorstwa do obliczania śladu węglowego (ang. carbon footprint) oraz do corocznego raportowania osiąganych poziomów redukcji emisji GHG. W pierwszych latach obowiązywania korporacyjnych celów redukcji emisji GHG polskie przedsiębiorstwa bardzo często angażowały się w projekty powodujące zmniejszenie zużycia paliw i energii elektrycznej. Tego typu inicjatywy były szczególnie popularne, ponieważ przynosiły wymierne oszczędności finansowe oraz nie sprawiały problemu przy obliczaniu efektu ekologicznego, gdyż wskaźniki emisji GHG związane ze zużyciem różnych nośników energii są łatwo dostępne (np. w materiałach informacyjnych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, KOBiZE).

Program WARM (ang. Waste Reduction Model)

W zakładowych raportach o emisjach GHG przesyłanych do firmy matki nie często zdarzało się przedstawiać ulepszeń w zakresie gospodarowania odpadami, jako projektów służących ochronie klimatu. Wynikało to z prozaicznego faktu, że mało, kto potrafił obliczyć wielkość uzyskanego efektu redukcji emisji GHG wynikającego np. ze zmniejszenia ilości odpadów, albo zwiększenia poziomu recyklingu firmowych odpadów.

Obecnie jest to łatwiejsze za sprawą bezpłatnego programu WARM (ang. Waste Reduction Model) opracowanego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Z jego pomocą możesz obliczyć potencjalną redukcję GHG dla różnych praktyk postępowania z odpadami np. dla redukcji u źródła, recyklingu, fermentacji beztlenowej, kompostowania, spalania i składowania odpadów.

Obliczenie wielkość emisji GHG, a także zużycia energii, następuje w programie WARM poprzez wpisanie do arkusza exel danych o masie odpadu i sposobie jego obecnego zagospodarowania (np. 1 tona odpadowych aluminiowych puszek przekazana na składowisko), a następnie danych o masie odpadu, którą chcemy zagospodarować w alternatywny sposób (np. chcemy przekazać 1 tonę odpadowych aluminiowych puszek do recyklingu). Po wpisaniu danych zakładkach „Analysis Results …” będą widoczne wyniki obliczeń wraz z przyjętymi do obliczeń wskaźnikami. Opcja podglądu używanych w programie wskaźników emisji związanych z zagospodarowaniem odpadów jest przydatną funkcjonalnością, ponieważ możemy je skopiować i skorzystać z nich przy tworzeniu własnych roboczych arkuszy obliczeniowych. Dane używane w programie WARM pochodzą z programu openLCA.

Autorzy programu zapewnili przydatne wsparcie dla jego użytkowników pod postacią kilku poradników w formacie PDF oraz możliwości przesyłania indywidualnych zapytań pocztą e-mail.

 

Program WARM dostępny jest na stronie internetowej Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA)
Link: www.epa.gov/warm [dostęp: 19.04.2018]

 

– – –
Autor tekstu: Mirosław Bachorz
Grafika: zrzut ekranu ze strony internetowej US EPA dla programu WARM
[Data publikacji: 19.04.2018]

Mirosław Bachorz, Ekoefektywność

Konsultant ds. ekoefektywności. Zajmuje się zmniejszaniem kosztów działalności przedsiębiorstwa i rozwojem firmy przyjaznej środowisku. Stosuje nowoczesne koncepcje zarządzania (np. Kaizen, Lean, Six Sigma, Green Lean) oraz innowacyjne strategie ochrony środowiska (np. Circular Economy, Cleaner Production, Green Productivity).

Dodaj pierwszy komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*