Moja oferta

Oferta Ekoefektywnosc.pl Mirosław Bachorz, oferta w formacie PDF

Pełen katalog usług firmy Ekoefektywność Mirosław Bachorz
[plik PDF]

 

Służę pomocą twojej organizacji m.in. w czterech obszarach:

1. Pracownicy

Edukuję pracowników, organizując i prowadząc:

 • Warsztaty ekoefektywności
 • Zielone Zespoły (Green Team)
 • Edukację ekologiczną

2. Zarządzanie

Wdrażam metody zarządzania, które poprawiają ekoefektywność procesów:

 • Lean and Green
 • Kaizen
 • Zarządzanie środowiskowe

3. Projekty

Pomagam zespołom projektowym osiągnąć cele biznesowe i ekologiczne, prowadząc takie projekty, jak:

 • Zero Odpadów (Zero Waste)
 • Czystsza Produkcja
 • Green Productivity

4. Wsparcie

Inspiruję i pomagam rozwijać ekostrategie w firmie przez:

 • Ekonarzędzia
 • Klub Ekoefektywnych

 

– – –
Autor tekstu: Mirosław Bachorz
[Data publikacji: 29.03.2018]