O autorze

Mirosław Bachorz, Ekoefektywność

Mirosław Bachorz
Konsultant ds. ekoefektywności

Jestem popularyzatorem łącznego stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania (np. Kaizen, Lean, Six Sigma, Green Lean) oraz innowacyjnych strategii ochrony środowiska (np. Circular Economy, Cleaner Production, Green Productivity), ponieważ dzięki temu firmy mogą rozwijać swoją działalność i uzyskiwać oszczędności, minimalizując swój negatywny wpływ na jakość życia człowieka i środowisko naturalne.

Przez prawie dziesięć lat pracowałem dla różnych zakładów przemysłowych jako specjalista ds. ochrony środowiska. Zdobyłem różnorodne doświadczenia, pełniąc funkcje pełnomocnika ds. systemu zarządzania ISO 14001, inspektora BHP, trenera i audytora, koordynatora projektów społecznych oraz lidera i konsultanta Kaizen. Ukończyłem studia na kierunku ochrony środowiska oraz studia podyplomowe na kierunkach: Six Sigma i optymalizacja procesów, BHP, zarządzania projektami. Zdobyte w ten sposób bogate doświadczenie zawodowe i specjalistyczna wiedza pozwalają mi lepiej służyć pomocą przedsiębiorcom w procesie poprawy zasobooszczędności i niskoemisyjności ich organizacji.

Jestem członkiem Waste Working Group przy European Environmental Bureau w Brukseli oraz Centrum Prawa Ekologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Specjalistów Ochrony Środowiska i Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Pisałem artykuły do czasopisma „Kaizen”, np.: „Połącz Lean z Green. Czy odpady mogą być szansą na wyszczuplenie organizacji”, „Podróż do zera. Fabryka «Zero Waste» – założenia i praktyka”. Napisałem też książkę pt. „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym. Opis sytuacji i rekomendacje”.

Potrafię i lubię dzielić się swoją wiedzą oraz wspierać rozwój innych osób. Posiadam certyfikat trenera II stopnia, przeprowadziłem ponad 1049 godzin szkoleń, w tym 670 godzin szkoleń i warsztatów w zakresie wprowadzania kultury Kaizen.

– – –
Autor tekstu: Mirosław Bachorz
Autorka zdjęcia: Mirosława Kuczkowska
[Data publikacji: 29.03.2018]
[Data aktualizacji: 27.11.2018]