O blogu

Wprowadzenie

Blog tworzę z myślą o tych, którzy chcą usprawniać działanie przedsiębiorstwa i równocześnie dbać o stan środowiska naturalnego. Piszę o tym, jak dzięki wdrażaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania (np. Kaizen, Lean, Six Sigma, Green Lean) oraz innowacyjnych strategii ochrony środowiska (np. Circular Economy, Cleaner Production, Green Productivity) można redukować marnotrawstwo, ograniczać koszty działalności, zwiększać sprzedaż oraz budować wizerunek przyjaznej dla środowiska firmy.

Zasady korzystania z treści bloga

Zapraszam do korzystania z treści zamieszczonych na blogu Ekoefektywnosc.pl. Proszę jednak o bezpieczne inspirowanie się radami zawartymi w tekstach, legalne cytowanie wpisów i respektowanie praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2017. poz. 880 z późn. zm.).

Bezpieczne korzystanie z rad

Wiele pracy wkładam w to, aby treści umieszczane na blogu Ekoefektywnosc.pl były użyteczne, rzetelnie opracowane oraz oryginalne. Zachęcamy każdego do czytania wpisów i inspirowania się nimi przy szukaniu usprawnień. Zwracamy jednak uwagę, że porad nie należy stosować bez ich wcześniejszego dostosowania do realiów panujących w twojej organizacji. Dlatego nie biorę odpowiedzialności za skutki wywołane bezpośrednim zastosowaniem się do rad zamieszczonych na blogu.

Kopiowanie całych wpisów, zdjęć, grafik

Wszystkie teksty, zdjęcia oraz grafiki na blogu Ekoefektywnosc.pl są własnością ich autorów i nie mogą być używane bez ich zgody. Jeżeli chcesz z nich skorzystać, umieszczając treść z mojego bloga (wpis, zdjęcie lub grafikę) na swoim blogu lub w swojej publikacji – skontaktuj się ze mną, aby uzyskać pisemną zgodę na użycie danego utworu. Umieszczając tekst, zdjęcie lub grafikę w swoich materiałach, podpisz je imieniem i nazwiskiem autora oraz wskaż źródło pochodzenia (blog Ekoefektywnosc.pl).

Zamieszczanie linku do konkretnego wpisu z mojego bloga (np. na twojej stronie internetowej) nie wymaga uzyskania zgody autora wpisu.

Cytowanie fragmentów wpisów

Zachęcam do cytowania fragmentów wpisów z bloga. Na takie działanie nie musisz mieć zgody autora pod warunkiem, że fragment wpisu będzie służył takim celom, jak: wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie. Stanowi o tym tzw. prawo cytatu opisane m.in. w art. 29 i art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017. poz. 880 z późn. zm.).

Prawidłowe korzystanie z prawa cytatu polega na tym, że niezmienione fragmenty wpisu z bloga Ekoefektywnosc.pl umieszczasz w swoim wpisie i oznaczasz je cudzysłowem („…”). Musisz również podać imię i nazwisko autora fragmentu wpisu, z którego korzystasz, oraz źródło wpisu (np. link do wpisu lub nazwa bloga).

Niedozwolona jest sytuacja, w której cytaty z mojego bloga są główną częścią twojego wpisu. Pamiętaj, że cytat ma stanowić jedynie drobny fragment twojego wpisu. Kopiowanie dużej części wpisu z tego bloga może być uznane za naruszenie praw autorskich. Aby tego uniknąć – skontaktuj się ze mną i uzyskaj zgodę na wykorzystanie treści z wpisów.

Tekst, zdjęcie i grafika zamieszczone na blogu Ekospecjalista.pl to trzy oddzielne utwory, nawet jeśli mają tego samego autora. Kopiując fragment tekstu na prawie cytatu, nie możesz jednocześnie kopiować zdjęć czy grafik z bloga. Kopiowanie zdjęć i grafik w całości nie mieści się w definicji prawa cytatu, dlatego cytując wpisy z tego bloga, nie kopiuj zdjęć ani grafik.

Wzór podpisu pod cytowanym wpisem

Bez względu na to, czy na swoim blogu lub w swojej publikacji umieszczasz całą treść wpisu, czy tylko jego fragment, masz prawny obowiązek podać imię i nazwisko autora oraz adres źródła, z którego utwór pochodzi.

Prawidłowo sporządzony podpis powinien być zbudowany wg następującego schematu:

imię i nazwisko autora wpisu, tytuł wpisu na blogu, nazwa bloga [online: data ukazania się wpisu na blogu], link do wpisu, [dostęp: data skopiowania treści z bloga].

W przypadku cytowania tego wpisu podpis wyglądałby następująco:

Mirosław Bachorz, O blogu, Ekoefektywnosc.pl [online: 29.03.2018], http://www.ekoefektywnosc.pl/o-blogu/, [dostęp: 01.04.2018].

– – –
Autor tekstu: Mirosław Bachorz
[Data publikacji: 29.03.2018]